Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 27 Janar 2023

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 31.01.2023, ora 13:00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

  1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
  2. Miratimi i proces verbaleve te mbledhjeve te muajit dhjetor(dt.22.12.2022 dhe 27.12.2022)
  3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin dhjetor 2022. 3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin dhjetor 2023.
  4. Për anëtarësimin dhe miratimin e aktthemelimit të grupit vendor të veprimit në zonën rurale të Bashkisë Elbasan si dhe bashkëthemelues.
  5. Për miratimin në parim të dhënies së pëqimit për shfrytëzimin e pronave shtetërore në Njësinë Administrative Tregan.
  6. Për miratimi i normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve për mjetet motorike në administrim të Agjensisë së Shëbimeve Publike Elbasan për vitin 2023.
  7. Për miratimin e rinovimit të kontratës së “Shërbimit publik për pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbjetjeve të Bashkisë Elbasan”.

Të ndryshme,

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e premte më datë 27.01.2023 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA