Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 19 Maj 2023

Takimi i Keshillit Bashkiak Elbasan me Komunitetin Rom dhe Egjiptian , date 18.05.2023.

Takimi i Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Elbasan me perfaqesues te minoritetit Rom dhe Egjiptian, date 18.05.2023, ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Elbasan per vitin 2023, dhe ne kuader te fazes se pare te procesit te konsultimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta