Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 21 Dhjetor 2023

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 26.12.2023, ora 13:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4),në ambjentet e qëndrës rinore me këtë rend dite:

  1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
  2. Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve të muajit Nëntor (dt.30.11.2023) dhe Dhjetor (19.12.2023).
  3. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë për muajin Nëntor 2023.

3/1 Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nëntor 2023.

  • Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2024 dhe miratimin e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026.
  • Për vendosjen në institucionet rezidenciale të shërbimeve sociale të Z. Çlirim Doka.
  • Për miratimin e bursave për nëxënësit e arsimit parashkollor për vitin shkollor 2023-2024.
  • Mbi dhënie me qira dhe ne perdorim (rinovim kontratash) të disa ambjenteve nga Bashkia Elbasan.
  • Për miratimin e planit  të strehimit social 2024-2029.
  • Për miratimin e planit vendor të veprimit për mbrojtjen sociale 2024-2027.
  • Mbi shpërndarjen e fondit financiar te mbrojtjes civile  te vitit 2023 per 30 familjet e demtuar nga termetet e muajit Shtator dhe Nentor 2019 dhe dhenien e ndihmes financiare nga ana e Bashkise Elbasan.

Të ndryshme,       

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e premte  më datë 22.12.2023 ora 11:00 në ambjentet Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA