Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 13 Maj 2024

VIJON PROCESI I CERTIFIKIMIT TË “BASHKISË ME MJEDIS MIQËSOR NDAJ BIZNESIT” NË BASHKINË ELBASAN

Vijon zbatimi i procesit të certifikimit të “Bashkisë me Mjedis Miqësor ndaj Biznesit” në bashkinë e Elbasanit në prani edhe të përfaqësuesve të Shoqatës për Autonomi Vendore.

Edhe në këtë takim të rradhës, kryetari i bashksië z. Gledian Llatja ka dhënë mbështetjen e tij për të vijuar me zbatimin e procesit të certifikimit të “Bashkisë me Mjedis Miqësor ndaj Biznesit” . Z. Llatja e vlerësoi #BFC #SEE si një mundësi mjaft e mirë për të tërhequr vemëndjen e investitorëve të huaj drejt qytetit të Elbasanit i cili ka një klimë mbështetëse ndaj biznesit vendor .

Takimi vijoi me stafin drejtues të bashkisë dhe ekipin e vlerësimit, me të cilët u ndalën në kriteret e certifikimit #BFC dhe në sektorë të rëndësishëm të zhvillimit vendor si:

Zhvillimin e strategjisë ekonomike lokale;

Incentivat e bashkisë në mbështetje të biznesit dhe zhvillimin e territorit;

Planet urbane;

Inovacionet dixhitale;

Incentivat e ndërmarra në përmirësim të komunitetit vendor.

Rrjeti #BFC #SEE u themelua në vitin 2012 nga bashki dhe organizata nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me mbështetjen e Bashkëpunimit të Zhvillimit Gjerman të zbatuar nga Fondi Rajonal i Hapur për Modernizimin e Shërbimeve Komunale (GIZ ORF MMS) me qëllim krijimin e standardit të parë të përbashkët BFC SEE dhe një marke cilësie për mjedisin e biznesit në qytete dhe Bashkive të Rajonit.