Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 8 Prill 2024

TAKIM ME MOBILITETIN URBAN, KU NDËRMORËM NJË SËRË OBJEKTIVASH

Gjatë takimit mbi Mobilitetin Urban u fokusuam tek sfidat e transportit urban, rritja e popullsisë dhe numrit të makinave, si dhe tek përmirësimi i transportit publik.

Vendosëm objektiva si:

Lidhja me bashkitë përkatëse

Promovimi i transportit alternativ

 Hapja e rrugëve për korsi biçikletash

Ngritja e terminalit të transportit

Përmirësimi i sistemit të parkimit

Ky takim konkludoi në krijimin e një Grupi Pune për zbatimin e projekteve të transportit publik.