Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 17 Prill 2024

ELBASANI DHE ASETET E TIJ TË TURIZMIT DHE KULTURËS, INTERES PËR VIZITORËT NË PANAIRIN NDËRKOMBËTAR TË TURIZMIT DHE SPORTIT                  

Për dy ditë rradhazi po mbahet edicioni i 20-të i “Panairit Ndërkombëtar i Turizmit dhe Sportit”.

Elbasani i pranishëm në këtë panair prezanton për të pranishmit vlerat e qytetit, nga pasuritë natyrore te ato kulturore si dhe historike.

Elbasani është një mozaik multikulturor, me turizëm të qëndrueshëm që zgjat gjithë vitit. Historia, trashëgimia kulturore dhe bukuritë natyrore janë asetet kryesore të qytetit të Elbasanit në zhvillimin e turizmit të Shqipërisë.

“Busheku”, “Labinoti Fushë”, “Krasta e Madhe”, “Llixha”, Funari e Gjinari, fshehin perla për vizitorët, që të shoqëruara me histori dhe legjenda shumë shekullore, janë origjinale në specifikat e tyre.

Janë këto edhe shumë arsye të tjera që Elbasani është një nga qytetet më të preferuar për turistët e huaj. Ndaj dhe më shumë se 10,000 vizitorë kanë vizituar stendën e Bashkisë Elbasan vetëm ditën e parë! 

Në sallën plot gjallëri, do të nxirret në pah bukuria e turizmit lokal të Elbasanit.

Vizitorët mund të eksplorojnë peizazhe mahnitëse dhe pika të shumta kulturore dhe turistike që e bëjnë Elbasanin të veçantë.

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues qe ushtrojne aktivitet ekonomik ose zoterojne nje apo me shume prona (te kategorise njesi sherbimi, tregtimi, etj) në territorin e Bashkise Elbasan se ne zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 116 date 30.11.2023 jane gjeneruar taksat dhe tarifat vendore per vitin 2024. Afati i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2024 është data 31 Korrik 2024.

Pagesa e detyrimit tatimor mund te kryhet prane Postes Shqiptare, bankave te nivelit te dyte ose Unionit Financiar. Per mospagese ne afatin e caktuar aplikohet kamatvonese ne masën 1.8% çdo muaj, por jo me shume se 12 muaj.

Per pagesat qe kryhen pas dates 31 korrik 2024 nis aplikimi i masave shtrenguese te parashikuara ne ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqiperise” i ndryshuar.

Për çdo paqartësi dhe informacion si dhe per te terhequr faturen e detyrimit tatimor, ju lutem paraqituni prane sportelit te sherbimit te D.T.T.V.-se ne kat te pare tek Bashkia e Re.