Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 15 Prill 2024

KONCERTI “ERDHI PRANVERA”, SHUMË ÇMIME PËR TALENTËT E RINJ

“Erdhi Pranvera” një aktivitet plot ngjyra, me protagonist nxënësit e 20 shkollave të qytetit, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në Elbasan.

Në ceremoninë e shpërndarjes së çmimeve ka marrë pjesë edhe kryetari i bashkisë z. Gledian Llatja i cili ka përgëzuar organizatorët por edhe vetë nxenësit për artin e bukur që përcjellin.

“Erdhi Pranvera” është një festë e vërtetë e talentit të të rinjve, ku nxënësit u vlerësuan për krijimtari letrare, art vizual, performanca sportive, dhe pjesëmarrjen në paradën e Ditës së Verë.

AKSION BASHKË ME STAFIN E QENDRËS BALASHE PËR RUAJTJEN E NJË MJEDISI TË PASTËR

Nisëm aksionin tonë të pastrimit me stafin e Qendrës Sociale Balashe, duke filluar nga lagja “Beqir Dardha”, në Rajonin 1.

Nëse të gjithë kujdesemi për ambjentin që na rrethon gjithmonë do të jemi më të pastër dhe me më shumë gjelbërim.

Ky është një angazhim maksimal për shërbim të komunitetit dhe ndërgjegjësimin për ruajtjen e mjediseve të përbashkëta të pastër.

Aksioni i cili do të vijojë, përcjell edhe mesazhin për vetëdijësimin e mbarë komunitetit, me qëllim për të mos hedhur mbeturina rrugëve të qytetit, pasi pasojat mund të ndikojnë në ndotjen e ambjentit por edhe përhapjen e epidemive të ndryshme.

Njoftim : “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 32 datë 28.013.2024, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik  “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”, në lagjen “Kongresi Elbasanit” në  Z.K 8521”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi”””, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, kërkohet që brënda datës 30.04.2024, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Pronave Publike, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti