Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: BashkiaELbasan

Zgjedhje Parlamentare 2021

​​Koordinatori nga Bashkia Elbasan eshte: Z.Shefqet Bullari, Koordinator i Njesive administrative dhe Lagjeve, Bashkia Elbasan email: shefqet.bullari@elbasani.gov.al nr tel : 0683024866 Orari: E hënë – E enjte 08:00 – 16:30 E premte: 08:00 – 14:00shkarkoni si me poshte:​  RREGULLAT E RAPORTIMITTË VEPRIMTARIVE ME KARAKTER PUBLIK TË ÇDO INSTITUCIONI PUBLIK, E ME KAPITAL SHTETËROR, AGJENCIVE, ENTEVE SHTETËRORE, KATEGORITË E VEPRIMTARIVE TË NDALUARA, SI DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES DHE PËRDORIMIT TË BURIMEVENJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE PARA ZGJEDHJEVE

Shkarkoni per me shume kriteret

Buxhetimi me Pjesëmarrje 2021 në Njësinë Administrative Gracen

Bashkia e Elbasanit nisi, si çdo fund viti, një nga proceset më të rëndësishme të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje. Nga Graceni nisën dëgjesat publike në kuadër të procesit të “Buxhetimit me Pjesëmarrje” një proces i cili në Elbasan zhvillohet prej më se 12 vjetësh. 
Bashkia Elbasan, ka si synim vendosjen e një kontakti të vazhdueshëm me qytetarët dhe për të realizuar këtë ka nevojë të ketë dhe të perdorë mjetet e duhura për shpërndarjen e politikave të zhvillimit dhe ofrimin e shërbimeve publike tek çdo qytetar. Nje mjet i tillë është dhe proçesi i “Buxhetimit me Pjesëmarrje”.
“Buxhetimi me Pjesëmarrje” është një proçes në të cilin qytetarët marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrjen për shpërndarjen e burimeve financiare publike. “Buxhetimi me Pjesëmarrje” nuk është vetëm konsultativ, por një proçes i drejtëpërdrejtë dhe diskutim demokratik për vendimmarrjen e pushtetit vendor. 
Graceni është një nga njësitë administrative me fshatra shumë të largët dhe me nevoja të mëdha të banorëve.
Në këtë “votim publik” për nevojat e tyre, banorët kërkuan kryesisht ndërhyrjen në infrastrukturën rrugore. 
Në fshatrat Bodin e Plangaricë, Bashkia e Elbasanit hapi rrugën vetëm disa vite më parë, pasi këto fshatra nuk kishin pasur kurrë rrugë. Po ashtu edhe në fshatin Mamël, por këto rrugë kanë nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme, pasi terreni malor dhe ujërat krijojnë probleme në vazhdimësi. 
Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja falenderoi banorët për pjesëmarrje të gjerë dhe vlerësim maksimal të këtij procesi, si dhe për respektimin me rigorizitet të masave anticovid. 
Llatja bëri një pasqyrim të punëve të kryera në Njsinë Administrative Gracen, por edhe të atyre punëve që për fat të keq mbetën përgjysëm nga një vit i vështirë ekonomik për shkak të pandemisë. 
Kryetari i Bashkisë i njohu qytetarët me të gjitha kostot shtesë që duhet të ndërmerrte pushteti vendor për të menaxhuar këtë situatë, për të lehtësuar bizneset, për të ndihmuar familjet në nevojë dhe mbi të gjitha për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. 
Por, theksoi Llatja, bashkia do të vijojë të kryejë detyrën e saj në shërbim të qytetarëve ndaj dhe ky proces i rëndësishëm kërkon të “vjelë” nevojat të cilat qytetarët i konsiderojnë parësore. 
Në një proces demokratik si ai i “Buxhetimit me Pjesëmarrje” vetë qytetarët vlerësojnë përparësitë e shënuara, për t’u përkthyer më pas në investim në vitin e ardhshëm buxhetor, konkretisht në buxhetin e vitit 2021. 
Me banorët e Elbasanit është duke u diskutuar edhe Paketa Fiskale e vitit të ardhshëm, në të cilën qytetarët japin mendimet e tyre për sistemin e taksave dhe tarifave. Bashkia e Elbasanit vazhdon të jetë bashkia me taksat dhe tarifat më të ulëta në vend. a
Procesi do të vijojë në të gjitha njësitë administrative dhe në lagjet e qytetit, për t’i hapur më pas rrugë hartimit të buxhetit, i cili do të reflektojë pikërisht mendimin dhe vendimin e qytetarëve.​
 

Buxhetimi me Pjesemarrje 2021 ne Njesine Administrative Funar

Bashkia e Elbasanit vijoi procesin e “Buxhetimit me Pjesëmarrje” nga njësia administrative Funar ku kryetari Gledian Llatja pati një bashkëbisedim të gjatë me banorët e zonës.
Llatja njohu banorët me projektet aktuale që ka bashkia për investime në këtë zonë duke theksuar fillimisht rikontruksionin e rrugëve dhe rikualifikimin e të gjitha qendrave të njësive administrative.
Banorët nga ana e tyre falenderuan për punën e bëra deri tani, sidomos për ujin e pijshëm ndërsa vunë theksin tek rikonstruksioni i rrugëve. 
Procesi i “Buxhetimit me Pjesëmarrje”, i cili organizohet tashmë prej më shumë se një dekadë, i paparin miratimit të buxhetit të bashkisë për vitin pasardhës. 
Një zë i këtij buxheti janë pikërisht prioritetet e përcaktuara nga qytetarët gjatë procesit të “Buxhetimit me Pjesëmarrje”.
Po ashtu, administrata e bashkisë merr në shënim të gjitha problematikat e qytetarëve, edhe ato që nuk janë në kompetencë të saj, për t’ja deleguar më pas institucioneve përkatëse.
Buxhetimi me Pjesëmarrje është vlerësuar si praktika më e mirë e bashkisë së Elbasanit, përsa i përket përfshirjes së qytetarëve direkt në vendimmarrje.
Buxhetimi me Pjesëmarrje, që prej Reformës Administrative Territoriale, organizohet edhe në Njësitë Administrative.

Bashkia e Elbasanit bashkohet me Partneritetin Global në promovonin e qeverisë së hapur

Elbasan, Shqipëri – Qeveria e Bashkisë së Elbasanit është zgjedhur për t’u bashkuar me Partneritetin e Qeverisë së Hapur (OGP), një organizatë që bashkon qeveritë dhe drejtuesit e shoqërisë civile për të krijuar një qeveri më transparente, gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse. Si një anëtar i ri i OGP-së, Bashkia e Elbasanit do të punojë me organizata lokale civile dhe anëtarë të tjerë të OGP-së për të çuar përpara axhendën e qeverisë së hapur në mënyrë lokale dhe të transformojë mënyrën se si qeveria i shërben qytetarëve të saj.

Z. Gledian Llatja Kryetari i Bashkisë së Elbasanit mirëpriti shtimin e Bashkisë Elbasan  partneritetit dhe shpreson të mësojë më shumë nga anëtarët e OGP-së në niveli kombëtar dhe lokal për të çuar përpara lëvizjen e qeverisë së hapur. “Të qënurit pjesë e  OGP-së është shumë e rëndësishme për Bashkinë  Elbasan, sepse ne mund të ndajmë  “praktikat më të mira”, por në të njëjtën kohë ne mund të zhvillojmë politika strategjike dhe zgjidhje në lidhje me manaxhimin më të mirë të shërbimeve dhe rritjen e transparencës në komunitet, duke evituar burokracitë dhe duke rritur nivelin e transparencës e cila na mundëson rritjen e besimit të komunitetit në sigurimin e shërbimeve panvarësisht gjinisë apo etnicitetit.”.

 

Dr. Prof. Skënder Topi, Rektor i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” vuri në dukje rëndësinë e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe qeverisë për krijimin e reformave që u përgjigjen nevojave të qytetarëve në Bashkinë e Elbasanit, dhe që OGP ofron platformën e duhur për ta arritur këtë . “Universiteti i Elbasanit do të punojë me Bashkinë e Elbasanit dhe organizatat lokale të shoqërisë civile, në kuadrin e qeverisjes së mirë dhe krijimin e iniciativave të reformës, me një interes të përbashkët për qytetin e Elbasanit.”

Z. Arian Çala, Drejtor Ekzekutiv i OJQ-së “Tjetër Vision” vuri në dukje rëndësinë e shoqërisë civile dhe bashkëpunimin e qeverisë për të krijuar reforma që u përgjigjen nevojave të qytetarëve në Bashkinë e Elbasanit, dhe që OGP ofron platformën e duhur për ta arritur këtë.

“Organizata Tjetër Vizion në partneritet të ngushtë me Bashkinë Elbasan dhe aktorë të tjerë të shoqërisë civile do të kontribuojnë në përfaqësimin e nevojave të grupeve të synuara, monitorimin dhe sigurimin e dëgjimit të zërit të tyre dhe përmbushjen e nevojave të tyre social -ekonomike”

Organizatat e shoqërisë civile dhe reformuesit në qeveri kanë mbështetur qasjet e qeverisë së hapur në Bashkinë e Elbasanit. Bashkëpunimi i Bashkisë Elbasan me Universitetin “Aleksandër Xhuvani” dhe “Tjetër Vizion” si përfaqësues i shoqërisë civile konsiderohet si një pikë strategjike në zhvillimin e shoqërisë sonë duke u përqëndruar në nevojat e qytetarëve.

Bashkëpunimi me Universitetin “Aleksandër Xhuvani është vendimtar për arsimin, zhvillimin ekonomik dhe social të rajonit të Elbasanit, dhe natyrisht ne kemi një histori të suksesshme të bashkëpunimit në fusha të ndryshme si ne fushën e arsimit dhe të  politikave sociale, në fuqizimin e rinisë dhe në fushën  e ujit dhe të kanalizimeve. Si një anëtar i ri i OGP-së, Bashkia e Elbasanit shpreson të rritë këto përpjekje në partneritet me palët e interesuara lokale dhe të përfshijë mësimet e nxjerra nga anëtarët e tjerë të OGP-së.

Faleminderit dhe Open Gov Hub Albania, e cila mbështeti Bashkinë Elbasan në aplikimin e saj. https://atlascorps.org/alum-founded-affiliate-of-open-gov-hub-in-albania/

OGP po mirëpret 55 anëtarë të tjerë lokalë të përbërë nga 64 qeveri lokale nga 32 vende për t’u bashkuar me OGP-në lokale. Ky zgjerim, më i madhi në historinë e OGP-së, vjen në një moment kritik pasi qytetet dhe komunitetet lokale janë në krye të përpjekjeve për t’iu përgjigjur COVID-19 ndërsa përballen gjithashtu me buxhet të shtrënguar dhe pasiguri klimatike. 56 anëtarët e rinj u zgjodhën nga një grup prej 112 aplikimesh.

Anëtarët e OGP-së lokale kanë qenë në ballë të inovacionit, duke ndërmarrë hapa të guximshëm për të adresuar sfidat e vazhdueshme. Për shembull, në Buenos Aires, Argjentinë, qeveria dhe shoqëria civile janë partnerizuar për të siguruar që komunitetet e margjinalizuara të kenë qasje në shëndetin riprodhues dhe në Sekondi-Takoradi, Gana, qytetarët mund të aksesojnë në mënyrë dixhitale informacionin mbi aplikimet për projektet e infrastrukturës që i fuqizojnë ata për të luftuar korrupsionin dhe aktivitetet e ndërtimeve te paligjshme. Pas suksesit të 20 anëtarëve të parë lokalë të OGP-së, Komiteti Drejtues i OGP-së ra dakord të zgjerojë grupin në vitin 2020.

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i OGP-së, Sanjay Pradhan, mirëpriti ngrohtësisht shtimin e anëtarëve të rinj në partneritet: “Udhëheqësit lokalë – në qeveri dhe shoqëri civile – janë shpesh më afër njerëzve që u shërbejnë. Qeveria lokale e hapur mund të japë një ndikim transformues në jetën e njerëzve dhe të ndërtojë besimin.

I vlerësuar nga OGP dhe i zgjedhur nga një komision i larmishëm përzgjedhës i përbërë nga anëtarët e Komitetit Drejtues të OGP-së, anëtarët aktualë të OGP-së lokale dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, u zgjodh bazuar në vlerësimin e kritereve të nënvizuara në thirrjen për propozime, si dhe nga faktorë të tjerë të konsiderueshëm  për të siguruar një grup rajonal të larmishëm, me lloje dhe madhësi të ndryshme të njësive, dhe pikat e forta unike për të plotësuar objektivat e OGP-së lokale.

OGP mori më shumë se 100 aplikime të përbashkëta nga qeveritë dhe organizatat e shoqërisë civile në nivelin lokal në vitin 2020 duke shprehur interesin e tyre për t’u bashkuar me OGP-në lokale. Të gjithë aplikantët janë ftuar të bashkohen me komunitetin e praktikës lokale të OGP-së dhe të kontribuojnë në zhvillimin e bazës së njohurive të OGP-së për qeverisjen e hapur  lokale  dhe të marrin pjesë në aktivitetet e shkëmbimit të kolegëve të OGP-së për të rritur reformat në nivelet kombëtare dhe lokale për të gjithë anëtarët e OGP-së.

Rreth OGP-së:

Në vitin 2011, udhëheqësit e qeverive dhe avokatët e shoqërisë civile u bashkuan për të krijuar një partneritet unik – një që kombinon këto forca të fuqishme për të promovuar një qeverisje të përgjegjshme, përgjegjëse dhe gjithëpërfshirëse.

Shtatëdhjetë e tetë vende dhe një numër në rritje i qeverive lokale – që përfaqësojnë më shumë se dy miliardë njerëz – së bashku me mijëra organizata të shoqërisë civile janë anëtare të Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP).

​Për pyetje apo për të vendosur për intervista ju lutem  kontaktoni commsteam@opengovpartnership.org.

Histori suksesi, sipërmarrje dinjitoze në Njësinë Administrative Shirgjan

130 fermerë të Njësisë Administrative Shirgjan, prej rreth 15 vitesh janë bërë bashkë duke krijuar një kooperativë të vogël të grumbullimit të ullirit, përpunimit të tij dhe prodhimit të vajit të ullirit. 
Marka e tyre “Valmi” tashmë është konsoliduar, jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun e huaj. Ata eksportojnë në Itali, Maqedoni, Kosovë etj ndërsa tashmë janë çertifikuar edhe nga institucionet ndërkombëtare për cilësinë e vajit ekstra të virgjër. 
Nënkryetari i Bashkisë së Elbasanit Z. Adi Qose ishte në këtë fabrikë ku u njoh me punën, por edhe me problematikat e tyre. 
Kjo kompani e konsoliduar tashmë është një shembull shumë i mirë i suksesit me shumë punë, por edhe me bashkimin e disa fermerëve. 
Vetëm një shembull i tillë çon në suksesin e iniciativave në këtë fushë ndaj dhe Z. Qose inkurajoji edhe fermerë të tjerë në këtë drejtim. 
Përfaqësuesit e kësaj kompanie kërkuan më tepër mbështetje përsa i përket përfitimit të subvencioneve, sidmos lehtësim në anën e dokumentacionit të nevojshëm.​

Hakaton ViaEgnatia 2.0

Një hakaton është një event që zgjat disa ditë në të cilat një numër i madh njerëzish takohen për t’u angazhuar ne projekte bashkëpunuese, për të përtërirë, gjetur zgjidhje për një temë të përgjithshme.

​Objektivi i hakaton ViaEgnatia 2.0 është të zhvillojë turizmin virtual rreth Elbasanit. Ky hakaton synon të promovojë inovacionin dhe teknologjitë e informacionit tek të rinjtë dhe të mbështesë projektet më të mira. ViaEgnatia 2.0 eshte ngjarja shqiptare për Novembre Numerique 2020 me temë në lidhje me turizmin, digjitalizimin dhe Elbasanin gjatë gjithë muajit nëntor.
 
https://al.ambafrance.org/ViaEgnatia2-0-inscrivez-vous-au-hackathon-jusqu-au-19-novembre

Buxheti me pjesëmarrje, Labinot Fushë

Takimi i radhës i Buxhetimit me Pjesëmarrje ka qenë në Labinot Fushë ku banorët vendosën përparësitë e tyre mbi investimet e vitit të ardhshëm. Në më shumë se një dekadë Buxhëtimi me Pjesëmarrje është konsideruar si forma më e mirë e qeverisjes me njerëzit dhe e përfshirjes së tyre drejtpërdrejt në vendimmarrje. Kryetari i Bashkisë Z. Llatja tha se takimet me banorët janë një traditë e mirë e cila do të vijojë dhe do të shtrihet edhe nëpër fshatra. Duke i konsideruar të rëndësishme problematikat e ngritura Llatja tha se vetë banorët do të përcaktojnë prioritet e tyre ndërkohë që me të tjera projekte do të ndërhyhet edhe në pjesët e mbetura. Por Kryetari i Bashkisë përmendi edhe vështirësitë që kanë krijuar në buxhet tërmeti i një viti më parë dhe pandemia që vazhdon ende. Buxheti i vitit 2021 tha Llatja do të jetë më tepër një buxhet i fokusuar në çështjet sociale, por pa lënë pas dore edhe shërbimet e tjera ndaj qytetit e fshatrave. Banorët e Labinotit Fushë kërkuan qendrën shëndetësore të fshatit, argjinatura mbrojtëse nga lumi Shkumbin, edhe pse disa ndërhyrje janë bërë në Shushicë, këtu vërshimi i lumit sjell rrezikshmëri. Po ashtu rrugët e fshatrave, uji i pijshëm dhe kanalizimet e ujërave të zeza mbeten çështje të domosdoshme.Pasi përcaktojnë prioritetet, banorët votojnë për dy apo tre projektet më të rëndësishme dhe që prekim një komunitet më të gjerë.

Thirrje për punësim

Thirrja për punësimin e stafit menaxhues së projektit bëhet në kuadër të Kontratës Financiare Ref. No. IADSA II/2020/29 lidhur ndërmjet The Management Commitee of IADSA (IADSA MC) dhe Bashkisë Elbasan për implementimin e projektit “Talent start-up Elbasan”, financuar nga Italian –Albanian Debt for Development Agreement. 

Aplikimet te vlefshme 15 Korrik 2020 – 15 Gusht 2020

Shkarko këtu materialin