Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 25 Mars 2024

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 28.03.2024, ora 13:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Shkurt (dt.23.02.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2024.

 • Për vendosjen në qëndrën rezidenciale Qendra Sociale Balashe të Z. Laibert Njehrena.
 • Për miratimin e listës së kullotave dhe livadheve që mund të jepen në përdorim për kullotje, kositje bari dhe ndërtime të përkohshme (Për sezonin veror 2024).
 • Për miratimin e planit të parandalimit dhe shuarjes së zjarreve në fondin pyjor kombëtar, Bashkia Elbasan.
 • Për dhënien e fondit pyjor në përdorim për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike/eloike  me qëllim prodhimin e energjisë si dhe për qëllime pushimi, argëtimi etj.
 • Mbi mënyrën e shpërndarjes së fondit financiar të mbrojtjes civile për vitin 2024.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Gjergji Ndriçim Kuqi, banor në fshatin Kuqan, Njësia Administrative Shirgjan dhe dhënien e kompensimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për ndryshimin e Vendimit të Këshillit Bashkiak Elbasan nr.17 datë 23.02.2024 të Këshillit Bashkiak Elbasan.
 • Për një ndryshim në VKB nr.6 datë 26.01.2024 për miratimin e normave dhe kritereve për  disiplinimin e shpenzimeve  për mjete motorike në administrim të ASHPR.
 • Për një shtesë në VKB Nr.128 datë 26.12.2023 “Për miratim dhënie burse për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional për vitin shkollor 2023-2024.”
 • Raport mbi veprimtarinë e Këshillit Bashkiak për vitin 2023 dhe transparencën në proçesin e vendimrrjes.

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 25.03.2024 ora 13:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA